Slotenbakken Klasse 00 0.0 – 1.0 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW00Breedte: 800 Inhoud: 46 Massa: 48 315,65
CW00Breedte: 700 Inhoud: 40 Massa: 34 294,25

Slotenbakken Klasse 00 0.0 – 1.0 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW05Breedte: 800 Inhoud: 45 Massa: 49 337,05

Slotenbakken Klasse 01 1.0 – 1.8 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW05Breedte: 1200 Inhoud: 106 Massa: 86 479,36
CW05Breedte: 1000 Inhoud: 87 Massa: 65 436,56

Slotenbakken Klasse 02 1.6 – 2.2 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW05Breedte: 1200 Inhoud: 142 Massa: 92 524,30
CW05Breedte: 1000 Inhoud: 117 Massa: 80 480,43

Slotenbakken Klasse 03 2.0 – 3.2 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW05Breedte: 1300 Inhoud: 187 Massa: 95 658,05
CW05Breedte: 1200 Inhoud: 172 Massa: 99 572,45
CW05Breedte: 1000 Inhoud: 142 Massa: 77 486,85

Slotenbakken Klasse 04 2.9 – 4.2 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW05Breedte: 1400 Inhoud: 225 Massa: 145 706,20
CW05Breedte: 1300 Inhoud: 208 Massa: 146 663,40
CW05Breedte: 1200 Inhoud: 191 Massa: 137 620,60

Slotenbakken Klasse 04 2.9 – 4.2 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW10Breedte: 1400 Inhoud: 235 Massa: 187 775,75
CW10Breedte: 1300 Inhoud: 217 Massa: 176 732,95
CW10Breedte: 1200 Inhoud: 200 Massa: 165 690,15

Slotenbakken Klasse 06 3.9 – 6.2 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW10Breedte: 1600 Inhoud: 325 Massa: 223 968,35
CW10Breedte: 1500 Inhoud: 304 Massa: 212 925,55
CW10Breedte: 1400 Inhoud: 282 Massa: 200 882,75

Slotenbakken Klasse 10 5.9 – 10 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW10Breedte: 1800 Inhoud: 506 Massa: 272 1.155,60
CW10Breedte: 1600 Inhoud: 447 Massa: 247 1.070,00
CW10Breedte: 1500 Inhoud: 418 Massa: 234 1.027,20
CW10Breedte: 1400 Inhoud: 388 Massa: 221 984,40

Slotenbakken Klasse 15 9.9 – 17 ton

NameSummaryPriceBuy
NameSummaryPriceBuy
CW30Breedte: 1800 Inhoud: 826 Massa: 444 1.743,03
CW30Breedte: 1800 Inhoud: 666 Massa: 410 1.652,08